Erland Fjell

epost@erlandfjell.no

bøker

Nattfiskeren

1998: Landbruksforlaget, Bokklubben Jakt & Fiske 141 sider, 12 litterære fortellinger fra fluefiske i norsk villmark, Utgått fra forlaget.

Lengselens elver

2001: Landbruksforlaget, Bokklubben Jakt & Fiske. 143 sider med 10 litterære fortellinger. Utgått fra forlaget.

Min elv

2005, Naturforlaget, Bokklubben Villmarksliv 186 sider, 14 forte-llinger med villmarksturer og fluefiske. Utgått fra forlaget.

Villmarksfiske

2002: Landbruksforlaget, Bokklubben Jakt & Fiske 134 sider, 11 litterære fortellinger. Utgått fra forlaget.

Utdrag fra bokomtaler

 

 

Lengselens elver:

"......Det er ingen brautende storfisker vi møter, sjøl om forfatteren vet hvordan han skal få lurt ørreten på kroken. Fjell er stillferdig både som forfatter og fotograf, og makter med det å skape en egen hemmelighetsfull stemning i møtet med ørretelvene inne i villmarka. Der ørreten stekes over bålet, pipa tennes og huldrefolket titter fram bakom haugene. Det er det som skiller Erland Fjells nye bok ut fra den lange raden av jakt- fiske- og naturbøker."

-Bjørn Myrvang, Hamar Arbeiderblad

".......Men selv om drømmen om å ta de store ørretene på den rette tørrflua styrer forfatterens vandringer gjennom de sørnorske skogslandskapene så vel som Finnmarksviddas goldere grensetrakter, er hans skildringer mye mer enn beretninger om fisking. De er fortettet ordkunst som beskriver norske ødemarker med sitt dyre- og fugleliv, der villmarksdrømmen kan bli til virkelighet.
“Jeg flykter ikke fra noe, men til noe. Til ensomheten og stillheten i det store rommet bak fjellene. Til de små gjemmene av fullkommen ro og likevekt”, skriver Fjell. Han får leseren til å høre vakene fra ørretene i de blanke elvelonene når 70tussmørket kommer sigende. Hans måte å skildre disse gjemmene gir rik næring til lengselen etter våre sommerdrømmers fullbyrdelse.
En god bok utstyrt med forfatterens vakre fotografier, som gjør vinteren uutholdelig for alle som søker natur, der freden har gått i eksil, for å bli ett med den."

-Sven R.Gjems, Østlendingen.

"......”Lengselens elver” er blitt en ydmyk og stillferdig bok med finstemte skildringer av en fluefiskeres opplevelser langt av lei. Hvis du vil lese en teknisk preget bok med fluemønstre og storfisk-knep, er ikke dette boka for deg, men vil du dyrke drømmen om det frie villmarkslivet der fluefisket setter prikken over spenningens i, er dette en hyggelig bok. Og absolutt ærlig!"

-Jon Lenæs, Alt om Fiske

".....Erland Fjell må helt klart regnes i toppen av norske naturskildrere, og hans bakgrunn som naturfotograf kommer klart til uttrykk i boken. Den har en rekke vakre naturfotografier fra de mest uberørte strøkene i norsk natur."

-Vi Menn
"En norsk Lidman?"

"Erland Fjell er för meg en ny bekantskap bland de, altfor få, skandinaviska sportsfiskeförfattarna med litterära ambitioner och kvaliteter. För en nordbo med suget og lengtan til vildmarken innom seg känns släktskapet med Hans Lidman omedelbart igjen; här fins vildmarksdrömmen, dragningen till det ensamma livet och fascinationen inför de, inbillade eller verkliga, mystiska upplevelser som ibland tränger sig på den ensamma vandraren.
Språkligt och stilmessigt märks också släktskapet mellan Fjell och den store föregångaren. Boken ger en intensitet i förmedlingen av uppelvelser som inte står Lidmann långt efter - utan at därför kunna bskyllas för epigoneri. Fjell er såväl i ämnesval som språkbehandling “sin egen” och fremstår med denna väl sammanhållna bok som en, i sin genre, fullt mogen författare.
I denna bok, som er Fjells abdra (han debuterade 1998 med “Nattfiskeren og andre fortellinger”), rör sig författaren geografiskt sett mellan sydnorska skogslandskap, via området längst nord i Tröndelag och de ändlösa vidderna i Öst-Finnmarks gränstrakter.
Boken är, som var och en föstår, alltså en rent “litterär produkt och bör också läsas som en sådan. Hä finns mycket litet av teknik/taktik, redskaps- och flugval osv., men desto mer av en villmarkslängtan, som i bland kan kännas gränsa till fnatatism. Likasinnade kommer at känna igen sig!
Efter två genomläsningar kan jag konstatera at boken - til skillnad från manga andra fiskeböcker - håller för en omläsning. Her gäller dock, liksom för andra böcker av denna typ, att läsa långsamt, med eftertanke och ett litet avsnitt i taget - det tjänar både läsaren och författaren på!"

-Nore Sundin, Flugfiske i Norden

".......Fjell søker ensomheten i naturen - en natur som fører ham langt mot nord. Han tar leserne med på ferden og gjengir inntrykkene vart og nært. Her er det ikke tvil om at det er en sann naturelsker som slipper til. Det er forøvrig ikke bar fisketanga som er følgesvenn på turen. Han har også med fotoapparatet, og bildene dokumenterer stemningene på en fin måte. Boka er absolutt verdt å lese."

-Andor Oppdal, Trønder-Avisa

Villmarksfiske:

"Det er lenge siden noen norsk forfatter har lykkes bedre med å utgi ei litterær villmarksbok. Dette er Erland Fjells tredje bok 0g den er i en klasse for seg blant de siste års utgivelser innen denne sjangeren av bøker. Fjell har vært på tur på Finnmarksvidda og har i sitt eget selskap maktet å skildre også den indre reisen han opplever. Fjell tar gode bilder, men de beste bildene ser du i teksten. Fjell tar et oppgjør både med seg selv og med andre villmarkinger. Og han lykkes hele vegen hjem til Gjøvik, der han har skrevet sin tredje Fjellbok."

-Odd Roar Lange, Dagbladet

© erland fjell 2009